Yapay Zeka (AI: Artificial Intelligence) Nedir?

Günümüzde birçok firma, yapay zeka veya AI terimini, ürünleri için heyecan yaratma ve teknolojilerini geliştirmenin öncü yolu olarak sunmak için kullanmaktadır. Peki bu yapay zeka tam olarak nedir? Neyi içeriyor? Ve gelecek nesiller için hayatın değişmesine nasıl yardımcı olacak?

Yapay zeka (veya kısaltması AI) terimini teknoloji şirketleri veya medyadan duymuş olabilirsiniz.
Birçok şirket bu terimi ürünleri için heyecan yaratmak ve kendilerini teknoloji geliştiren bir şirket gibi sunmak için bir yol olarak kullanıyor.

Yapay zeka nedir? Neyi içeriyor? Ve insanlığa nasıl yardımcı olabilir?

Basitçe söylemek gerekirse, yapay zeka teknikleri bilgisayarlara istenen bilgileri sağlama, tedarik analizi yapma veya olay bulgularına dayanarak verileri ayrıştırmayı öğretir.

Günümüz dünyasında AI’nın yaygın bir örneği sohbetlerdir, özellikle “canlı sohbet”. Şirketlerin web sitelerinde temel müşteri hizmeti şikayetlerini ele alan sürümler.

Bu makinelerin ne kadar insan gibi olabileceğinin bir göstergesi, aslında 1950’lerde İngiliz bilim adamı Alan Turing tarafından geliştirildi. Turing Testi, bir makinede akıl, düşünce veya zekanın varlığını kontrol eder ve eğer bir insan olduğuna gerçek için bir insanı kandırabilirse, o zaman testi geçer.

AI Nasıl Çalışır?

Bir AI oluşturulduktan sonra gelişimi aslında yeni başlar. İnsan beyinlerinde olduğu gibi, bir AI performansını geliştirmek için zamanla öğrenebilir ve uyarlayabilir. Ve bu öğrenme süreci insanlarda olduğu gibi gerçekleşir. AI bilgi ve verileri emer ve depolar, daha sonra gelecekteki kararlarını daha iyi bilgilendirmek için onu işler
ve etkileşimler üretir.

Ama aslında, Intel’e göre, dört ana katman içeren çok daha karmaşık bir öğrenme sürecinin en dış katmanı olarak AI’yı düşünebiliriz. AI’nın ana çalışma prensibi, makinenin, insan girişine veya belirli görevleri yerine getirme talimatına ihtiyaç duymadan öğrenmesini ve hareket etmesini sağlayan bir işlem olan makine öğretisidir.

Üçüncü seviye, derinlemesine öğrenmedir; burada AI, görüntü, konuşma ve dil tanıma gibi işlemleri kolaylaştırmak için çok miktarda veriyi işleyebilir.

Dördüncü ve son seviye, AI’yı görünmeyen yüksekliklere itme gücüne sahip olan sinir ağıdır. İnsan beyninin vücutta sayısız karmaşık işlemi işleyen 100 milyardan fazla nöronu vardır. Bugüne kadarki en karmaşık sinir ağı bir milyardan fazla düğüme sahip, bu yüzden AI yaratıcılarının tamamen insan beyni kalıplarını taklit etmek için hala gidecek çok yolu var.

AI Uygulamaları

Daha önce de belirtildiği gibi, AI büyük ölçüde Müşteri Hizmetleri chatbots aracılığıyla bugün insanlar ile etkileşime girer. Ve Amazon’un Alexa ve Apple’ın Siri gibi ses yardımcıları bazı temel soruları cevaplayabilir, zamanlama ve diğer idari işlevleri yerine getirebilir ve hatta evdeki diğer akıllı cihazları kontrol edebilir.
AI gelişiminin mevcut durumu göz önüne alındığında, birçok endüstrinin şu anda yapay zekayı tam olarak kullanması zordur. Ancak AI, işletmelerin önümüzdeki yıllarda kaldırabileceği birkaç uygulamaya sahiptir.

Online Alışveriş
AI web siteleri benzersiz alışveriş için uygun ürünleri tavsiye eder ve sanki insanlar bir kişi ile etkileşim kuruyormuş gibi konuşma dili ya da sadece görüntüleri kullanarak ürün arar.
Son SLI sistemleri çalışmasında firmaların %54’ünün zaten AI kullanmaya başladığı veya bazı noktalarda kullanmanın planlandığı belirtildi. Dahası, katılımcıların %18’i ürün önerilerini kişiselleştirmek için kullandıklarını söyledi. Accenture’a göre, toptan ve perakende endüstrilerindeki AI uygulamalarının %59’u 2035 oranında karlılık oranlarını yükseltmesi tahmin edildiğinden, bu kullanım çok önemli olabilir.

Taşıma ve Ulaşım
AI, taşımacılığın değiştirilmesine de yardımcı olabilir. AI sistemlerinin, büyük veri kümelerindeki kalıpları tanımlama ve yeni bilgilere dayanan bilgileri hızlı bir şekilde sunma konusundaki benzersiz yetenekleri, tedarik zinciri ve lojistikteki bazı fonksiyonlar için onları daha geleneksel tahmin ve analiz araçlarından daha etkili kılar.

Kendi kendine sürüş özelliklerine ve tahmin özelliklerine sahip otomobiller üreten Tesla’yı düşünün. Bu özellikler kitlesel olarak benimsenirse, yolların tüm sürücüler, yolcular ve yayalar için daha güvenli olmasına yardımcı olabilirler.

Ödemeler ve Finans
Bankalar müşteri kimliklerini güvence altına almak, gerçek insan çalışanları taklit etmek, dijital etkileşimleri derinleştirmek için ön uçta AI kullanmaya başlıyor. Bu kullanım durumlarının çoğu oldukça erken aşamada iken, dijital kimliği güvenceye almak, bankalar arasındaki güçlü desteği ve maliyet tasarrufları nedeniyle bankacılıkta AI’nın olgun bir kullanım örneği olarak öne çıkıyor.

AI aynı zamanda arka planda ofis fonksiyonlarında, bankalar tarafından üç ana alanda uygulanmaktadır – müşteri hizmetleri çalışanlarına yardımcı olmak, süreçleri otomatikleştirmek ve sorunları önlemek. Bu üçünden en gelişmiş olanı, müşteri hizmetleri çalışanlarına yardımcı olma uygulamasıdır. AI mevcut süreçleri otomatik hale getirme konusunda ilerleme kaydediyor, ancak AI’nın sorunları önlemek için güvenilir bir şekilde kullanılabilmesi için hala gelişmesinin gerekiyor.

Son olarak, ödemelerde, AI sahtekarlık önleme ve tespitinde, dolandırıcılığı önlemek için kullanılmaktadır.

AI’ın Geleceği

Yukarıdaki uygulamalara ulaşılabilir, ancak bazı araştırmacılar ve teknoloji endüstrisindeki bazı araştırmacılar AI’nın geleceğinin nereye yönlendirildiği konusunda daha iddialı fikirlere sahipler.

Amsterdam Üniversitesi Enformatik Enstitüsü’nde doçentlik yapan Shimon Whiteson, AI’nın sonunda insan ve makinenin nihai evliliğinde hepimizi cyborglara dönüştürebileceğini düşünüyor.

Yapay Zekanın Geliştirilmesi Derneği Başkanı Thomas Dietterich, örneğin yaşlı ve engelli bireylerin yürümesine izin vererek AI’nın bizi süper insanlara çevirmesine yardımcı olacağına inanıyor.

California Berkeley Üniversitesi’nden bir bilgisayar bilimcisi olan Stuart Russell, AI’nın iklim değişikliği gibi büyük sorunları çözebileceğini söylüyor.

Bristol Üniversitesi’nden bir robotist olan Sabine Hauert, AI’nın insanlığın yeni gezegenleri keşfetmesine yardımcı olacağına inanıyor.

Ancak, AI’nın perakende ve diğer uygulamalarla sınırlı kalacağı ya da düşündüğümüz gibi yaşam dokusunu gerçekten değiştiren dönüştürücü bir teknoloji olup olmadığını ileride göreceğiz yada yeni nesiller görecek.

Kaydolun

Şifre yenileme
Uygulamaları Karşılaştırın
  • Total (0)
Karşılaştırın
0